لطفاً برای انتقال هرگونه انتقادات،  پیشنهادات وشکایات با ایمیل s.barzegar@pardasenergy.com  و یا شماره تلفن های 7-02188546295 واحد روابط عمومی در ارتباط باشید.